• Kas ir rogainings?

  Rogainings ir komandu orientēšanās sports apvidū īpaši garā distancē. Komanda apmeklē kontrolpunktus izvēles secībā noteiktā kontrollaikā. Uzdevums ir iegūt pēc iespējas vairāk ieskaites punktus, kuri tiek piešķirti par KP apmeklēšanu. KP ir dažādu ieskaites punktu vērtības. Komandas tiek vērtētas pēc iegūto punktu summas. Klasiskajiem čempionātiem kontrollaiks parasti ir 24 stundas, taču ir iespējami arī īsāku kontrollaiku sacensību formāti. 

 • KURĀ DATUMĀ UN KUR NOTIKS ROGAININGS?

  Olaines rogainings notiks 2018.gada 12.maijā. Sacensību centra atrašanās vieta meklējama sacensību nolikumā. 

 • Cik dalībniekiem jābūt komandā?

  Komandas sastāvā drīkst būt no 2 līdz 4 dalībniekiem. 

 • Kādā sastāvā var būt komandas?

  Komandas var būt sieviešu, vīriešu un mix (jauktās).

 • Kādās distancēs var startēt Olaines rogainingā?

  Olaines rogainingā tiek piedāvāti 3 dažādi distanču kontrollaiki: 2 stundas, 4 stundas un 6 stundas, kā arī individuāls skrējiens un MTB orientēšanās distance. 

 • Kur var piereģistrēt komandu?

  Komandu var piereģistrēt elektroniski mājas lapā www.olainesrogainings.lv.

 • Kāds ekipējums vajadzīgs sacensībās?

  Lai piedalītos sacensībās, nepieciešama sacensību karte, sacensību numurs un SI karte, ko izsniegs organizatori. Distances veikšanai noderēs kompass ar grādu iedaļām, rakstāmais (ūdensizturīgs marķieris), lineāls, pulkstenis, sporta dzēriens, enerģētiska pārtika, ērts sporta apģērbs. 

 • Kā pareizi atzīmēties kontrolpunktos (KP)?

  Pie KP ir izvietotas atzīmēšanās ierīces, kurās jāievieto SI karte un jāsagaida signāls. Ja atzīmējoties signāls neskan, tad jārīkojas atbilstoši uz kartes norādītajām instrukcijām. Atzīmēšanās nodrošina informācijas saglabāšanos par KP un dalībnieka numuru, kā arī laiku, kad notikusi KP apmeklēšana. Dati tiek saglabāti gan dalībnieka SI kartē, gan KP izvietotajā elektroniskās kontroles ierīcē.

 • Vai rogainingā var izmantot personīgās SI kartes?

  Nē, katram dalībniekam dalības maksā ir iekļauta un tiks izsniegta atbilstošas ietilpības SI karte. 

 • Vai kartes būs mitrumizturīgas?

  Jā, kartes būs mitrumizturīgas, bet sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par kartes saglabāšanu mitruma apstākļos.

 • Kādu ekipējumu būs iespējams iznomāt?

  Nomas inventāru organizatori garantē tikai tiem dalībniekiem, kuri to būs rezervējuši, aizpildot pieteikumu sacensību mājas lapā līdz reģistrācijas beigām. Organizatori piedāvā iznomāt kompasus, veloplanšetes un GPS sekošanas iekārtas, lai komandas gaitām varētu sekot līdzi arī tiešsaistē. 

 • Cik km gara ir katra distance?

  2 stundu distancē ejot var pieveikt aptuveni 7-10 kilometrus, skriešus - 15-25 kilometrus. 
  4 stundu distancē ejot var pieveikt aptuveni 15-20 kilometrus, skriešus - 25-35 kilometrus.
  6 stundu distancē ejot var pieveikt aptuveni 20-30 kilometrus, skriešus - 35-50 kilometrus.
   

 • Cik punktu vērtībā ir katrs kontrolpunkts?

  Kontrolpunktiem ir dažādas vērtības - tie apzīmēti ar divu ciparu skaitļiem. Kontrolpunkta vērtību norāda pirmais cipars skaitlī.

 • Kā komandai pievienot papildu dalībnieku?

  Lai komandai pievienotu papildu dalībnieku, jāraksta organizatoriem e-pasts uz xrace@xrace.lv ar lūgumu pievienot komandai papildu dalībnieku. Par jauno dalībnieku e-pastā jānorāda visa nepieciešamā informācija, kas tiek prasīta reģistrācijas formā. Pēc organizatoru apstiprinājuma jāsamaksā dalības maksa, kas ir spēkā konkrētajā brīdī saskaņā ar nolikumu. 

 • Uz kādiem rekvizītiem ir jāskaita dalības maksa?

  Saņēmējs: Piedzīvojumu sacensību apvienība
  Saņēmēja reģ.nr.: 40008154479
  Bankas konts: LV39PARX0021201040001
  Banka: Citadele banka AS
  SWIFT kods: PARXLV22
  Maksājuma mērķis: (Komandas nosaukums) dalība Olaines rogainingā

 • Vai komanda var pati sadalīt, kuru SI karti izmanto kurš dalībnieks?

  Jā, SI kartes netiek piešķirtas konkrētiem dalībniekiem, bet komandai, tāpēc ir vienalga, kuru SI karti izmanto kurš dalībnieks. 

 • Kā atteikties no dalības rogainingā?

  Lai atteiktos no dalības rogainingā, jāatsūta e-pasts uz xrace@xrace.lv ar ziņu par atteikšanos no dalības. Atsaucot dalību sacensībās komandai vai atsevišķam dalībniekam, neierodoties uz sacensībām vai sacensību atcelšanas nepārvaramas varas dēļ gadījumā dalības maksa netiek atgriezta.

 • Vai rogainingā var piedalīties individuāli, ja nav komandas biedra?

  Dalība rogaininga distancēs - 2h, 4h un 6h notiek tikai komandās no 2 līdz 4 dalībniekiem. Individuāli ir iespēja piedalīties 8 km skrējienā un 3h MTB rogainingā.