Valmieras rogainings 2019 - nolikums

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

1.1. Noteikt labākos Latvijas un Valmieras rogainerus dažādās vecuma grupās un distancēs.

1.2. Palielināt aktīvo rogaineru skaitu un veicināt sportistu meistarības izaugsmi.

1.3. Veicināt Valmieras iedzīvotājiem un viesiem veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu.

1.4. Palielināt rogaininga sporta atpazīstamību Valmierā un Latvijā.

2. NORISES LAIKS, VIETA UN ORGANIZATORI

2.1. Sacensības notiek sestdien, 2019.gada 24.augustā.

2.2. Sacensību norises plāns:

Laiks Aktivitāte
10:00 Sākas numuru izņemšana un karšu dalīšana
11:00 Starts 6h rogainingam
12:00 Starts 4h rogainingam
13:00 Starts 2h rogainingam, Rogaininga skrējienam un Rogaininga pastaigai
15:00 Kontrollaika beigas 2h distancei
15:30 Apbalvošana 2h rogainingam 
16:00 Kontrollaika beigas 4h distancei
16:30 Apbalvošana 4h rogainingam
17:00 Kontrollaika beigas 6h distancei un Rogaininga skrējienam
17:30 Apbalvošana 6h rogainingam

2.3. Sacensības organizē Valmieras pilsētas pašvaldība un Piedzīvojumu sacensību apvienība. Kontaktinformācija: e-pasts: rogainings@xrace.lv. Rekvizīti: Piedzīvojumu sacensību apvienība, reģ.nr.: 40008154479, bankas konts: LV39PARX0021201040001, banka: Citadele banka AS.

3. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

3.1. Valmieras rogainings ir orientēšanās sporta komandu sacensības, kur komandas pārvietojas apvidū un noteiktā laika periodā brīvi izvēlētā secībā apmeklē apvidū izvietotus kontrolpunktus, kuriem piešķirtas noteiktas vērtības, cenšoties savākt pēc iespējas vairāk punktu noteiktajā laikā.

3.2. Distancē dalībnieki pārvietojas tikai ar kājām, navigācijai izmantojot sacensību organizatoru izsniegto karti.

3.3. Rogaininga laikā satiksme netiek apturēta, un dalībnieku pienākums, apmeklējot distances kontrolpunktus, ir ievērot atvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumus, sekot sacensību tiesnešu un organizatoru norādījumiem un ievērot speciāli marķētās vietas distancē un sacensību centrā. 

3.4. Sacensību organizatori patur tiesības aizturēt startu, mainīt sacensību gaitu, aizturēt komandas distancē vai arī apstādināt sacensības, ja tas saistīts ar bīstamiem laika apstākļiem vai citiem apstākļiem, kas saistīti ar drošības apdraudējumu sacensību dalībniekiem.

3.5. Sacensību ietvaros ir atļauts uzņēmuma vai organizācijas nosaukuma vai zīmola iekļaušana komandas nosaukumā, uzlīmes uz inventāra, dalībnieku apģērba atbilstoši šim nolikumam. Jebkura veida ar organizatoriem nesaskaņotas uzņēmumu vai organizāciju reklāmas aktivitātes sacensībās un ar to saistītajos pasākumos ir aizliegtas. Sods par šī punkta neievērošanu ir 2000 EUR. Reklāma ir atļauta uz dalībnieku drēbēm, apaviem un sacensību ekipējuma (mugursomas u.c.).

3.6. Protesti iesniedzami rakstveidā ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas, iemaksājot 30 EUR drošības naudu. Tā tiks atdota, ja protests tiks apmierināts. Protests tiek izskatīts uzreiz, ja nav nepieciešama papildu informācija un izmeklēšana. Par pieņemto lēmumu tiek informētas visas ieinteresētās puses. Galvenā tiesneša lēmums ir galīgs un visiem sacensību dalībniekiem saistošs.

3.7. Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst Valmieras rogaininga laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām organizatora mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

3.8. Organizatori patur tiesības mainīt un labot šos noteikumus, kārtību un prasības jebkurā laikā pirms un sacensību laikā, par to paziņojot lapā www.valmierasrogainings.lv.

4. SACENSĪBU DISTANCES UN DALĪBNIEKI

4.1. Rogaininga pastaiga (2h ~5km) bērniem līdz 12 gadu vecumam (ieskaitot), Rogaininga pastaigas tiek veidotas grupās ar bērniem, kurus pavada sacensību organizatoru nodrošināta pieaugusi persona - Instruktors. Ja Rogaininga pastaigā piedalās bērns, kas jaunāks par 7 gadiem, tad obligāti ir nepieciešama viena vecāka vai aizbildņa klātbūtne, kas pavada bērnu.

4.2. 2h rogainings, 4h rogainings un 6h rogainings notiek 2-4 dalībnieku komandās, no kuriem vismaz viens sacensību dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Ja komanda sastāv no dalībniekiem līdz 18 gadu vecumam, tad dalībniekiem līdzi jābūt rakstiskai vecāku vai aizbildņu atļaujai, lai piedalītos sacensībās. Atļaujas paraugs atrodams te.

4.3. Rogaininga skrējiens ir ~14-16km gara distance rogaininga ietvaros, ko dalībnieki veic individuāli orientējoties - skrienot, ejot vai nūjojot un pa ceļam atzīmējoties nepieciešamajos kontrolpunktos. Kontrolpunkti, kuri ir jāapmeklē, ir norādīti uz kartes, ko dalībnieki saņem reģistrācijā sacensību dienā. Rogaininga skrējiena kontrollaiks ir 4 stundas.

4.3. Dalībnieku grupas (pēc vecuma, kas sasniegts sacensību dienā):

  • MJ, WJ, XJ (2h, 4h un 6h distancēm) - vīriešu, sieviešu vai jauktās junioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums līdz 23 gadiem;
  • MO, WO, XO (2h, 4h un 6h distancēm) - vīriešu, sieviešu vai jauktās atklātās grupas;
  • MV, WV, XV (tikai 6h distancei) - vīriešu, sieviešu vai jauktās senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 40 gadiem;
  • MSV, WSV, XSV (tikai 6h distancei) - vīriešu, sieviešu vai jauktās super senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 55 gadiem;
  • Family (2h, 4h un 6h distancēm) - ģimeņu grupa, komandā vismaz viena dalībnieka vecums ir 12 vai mazāk gadi;
  • V, S (rogaininga skrējienam) - vīriešu, sieviešu.

5. DALĪBAS MAKSA UN REĢISTRĒŠANĀS KĀRTĪBA

5.1. Komandas sacensībām var pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu www.valmierasrogainings.lv. Pieteikšanās sacensībām mājaslapā notiek līdz 2019.gada 22.augustam (ieskaitot). Reģistrēties iespējams arī sacensību norises dienā sacensību centrā, apmaksu veicot ar bankas maksājumu karti vai citu elektroniskā norēķina veidu.

5.2. Maksājuma rekvizīti: Piedzīvojumu sacensību apvienība, reģ.nr.: 40008154479, bankas konts: LV39PARX0021201040001, banka: Citadele banka, maksājuma mērķis: Komandas nosaukums.

5.3. Dalības maksa vienam komandas dalībniekam 6h un 4h rogainingam:

Vecuma grupa Līdz 16.06 17.06-28.07 29.07-18.08 19.08-24.08
Bērni līdz 12 gadiem Bez maksas Bez maksas Bez maksas 5
Jaunieši no 12-18 gadiem un seniori no 62 gadiem 6 9 13 18
Pieaugušie 10 14 18 25

5.4. Dalības maksa vienam komandas dalībniekam 2h rogainingam un Rogaininga skrējiena dalībniekam:

Vecuma grupa Līdz 16.06 17.06-28.07 29.07-18.08 19.08-24.08
Bērni līdz 12 gadiem Bez maksas Bez maksas Bez maksas 5
Jaunieši no 12-18 gadiem un seniori no 62 gadiem 5 6 8 13
Pieaugušie 9 12 15 22

5.5. Dalības maksa Rogaininga pastaigai (vienam dalībniekam):

Vecuma grupa Līdz 16.06 17.06-28.07 29.07-18.08 19.08-24.08
Bērni līdz 12 gadiem Bez maksas Bez maksas Bez maksas 5
Vecāki vai aizbildņi kas pavada bērnus Bez maksas Bez maksas Bez maksas Bez maksas

5.6. Komandas sastāvu var mainīt nosūtot informāciju organizatoriem uz e-pastu rogainings@xrace.lv. Līdz sacensību nedēļai iesūtītās izmaiņas tiks veiktas bez maksas. Sacensību nedēļā, tajā skaitā sacensību dienā, par distances, komandas nosaukuma vai dalībnieka maiņu papildus jāmaksā 5 EUR. Sacensību dienā visas izmaiņas var veikt Info teltī. Dalībnieka dzēšana no komandas vai komandas atteikšanās no starta ir bez papildus maksas.

Lai pievienotu dalībnieku jau esošai komandai ir jārīkojas sekojoši:

1) jāveic apmaksa pašreizējās viena dalībnieka dalības maksas apmērā (dalības maksas norādītas nolikumā) uz Piedzīvojumu sacensību apvienība, reģ.nr.: 40008154479, bankas konts: LV39PARX0021201040001, banka:  Citadele banka AS, maksājuma mērķis: Komandas nosaukums / papildus dalībnieks.

2) jāraksta organizatoriem e-pasts uz rogainings@xrace.lv un jāatsūta jaunā dalībnieka sekojoši dati:
- vārds, uzvārds (obligāts)
- dzimums (obligāts)
- dzimšanas dati (yyyy-mm-dd) formātā (obligāts)
- e-pasts (obligāts)
- tālrunis (obligāts)
- valsts
- pilsēta

Pēc maksājuma saņemšanas (lai izmaiņas notiktu ātrāk, atsūtiet maksājuma uzdevumu), mēs veiksim izmaiņas.

5.7. Dalības maksā ietilpst sacensību SIAC AIR atzīmēšanās čipi (izņemot dalībniekus, kas vēl nav sasnieguši 5 gadu vecumu un rogaininga pastaigai), kartes izgatavošana, aproces, dalībnieka numurs, saspraudes, mantu glabātuve, rezultātu fiksēšanas iekārtas un rezultātu apstrāde, dzēriena un enerģijas paka finišā, medicīniskā palīdzība, uzvarētāju balvas un citi organizatoriski izdevumi. Sacensību centrā varēs iegādāties ISOSTAR sporta dzērienus, želejas un batoniņus.

5.8. Aizpildot reģistrācijas pieteikumu mājas lapā un piedaloties sacensībās, visi dalībnieki apstiprina, ka ir iepazinušies ar šo nolikumu un uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un iespējamām traumām distances laikā. Par nepilngadīgiem dalībniekiem atbildību uzņemas pilngadīgais komandas dalībnieks vai vecāki, iesniedzot rakstisku vecāku atļauju. Atļaujas paraugs atrodams te.

5.9. Sacensību dienā, saņemot komandas starta paku (komandas numuru komplektu, SI kartes, aproces, pasūtīto īres inventāru), viens komandas dalībnieks parakstās par tā saņemšanu un uzņemas turpmāko atbildību par tā nodošanu nebojātu pēc finiša.

5.10. Atsaucot dalību sacensībās komandai vai atsevišķam dalībniekam, neierodoties uz sacensībām, komandas diskvalifikācijas gadījumā vai sacensību atcelšanas nepārvaramas varas dēļ gadījumā dalības maksa netiek atgriezta vai pārcelta uz citām sacensībām vai posmiem.

6. DISTANCES VEIKŠANA UN ATZĪMĒŠANĀS

6.1. Sacensības notiek saskaņā ar LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem, ja šajā nolikumā nav noteikts citādi. Noteikumu latviskā versija publicēta Latvijas rogaininga mājas lapā: http://rogaining.lv/?ucat=3.

6.2. Katrai komandai vai individuālam dalībniekam Rogaininga skrējienā pirms starta tiek izsniegts karšu komplekts – viena sacensību karte katram dalībniekam.

6.3. Dalībnieka numurs sacensību laikā jānēsā redzamā vietā – pie somas vai sacensību apģērba.

6.4. Distances laikā atļauts atgriezties sacensību centrā, lai paēstu, pārģērbtos, atpūstos.

6.5. Atzīmēšanās kontrolpunktos notiek ar SPORTIdent atzīmēšanās sistēmu, katram komandas dalībniekam izmantojot savu SI karti. SI kartes netiek piešķirtas konkrētiem dalībniekiem, bet komandai, tāpēc nav nozīmes, kuru SI karti izmanto katrs komandas dalībnieks.

6.6. Lai kontrolpunkts tiktu ieskaitīts, visiem komandas dalībniekiem kontrolpunktā ir jāatzīmējas divu minūšu ietvaros un atzīmējoties KP, tiek ņemta vērā tikai pirmā atzīmēšanās reize. Ja dalībnieks atzīmējas vairākas reizes, tad tiek ņemta vērā katra komandas dalībnieka pirmā konkrētā KP atzīme, tāpēc netuvojieties kontrolpunktam pirms neesat pārliecināti, ka visa komanda varēs atzīmēties noteiktajā laikā.

6.7. Izmantojot izsniegtās aproces, komandas dalībniekiem ir nepieciešams pirms sacensību starta stingri piestiprināt SI karti ap roku tādā veidā, ka, nebojājot aproci, to nevar noņemt, un rūpēties par to, lai SI karte netiktu bojāta un norauta no rokas līdz finišam, kur to noņemt drīkst sacensību tiesnesis. Par startēšanu ar nepiestiprinātu SI karti dalībniekam var tikt piemērota diskvalifikācija vai cits sods pēc galvenā tiesneša ieskatiem.

6.8. Ja atzīmējoties KP, neatskan signāls vai nemirgo sarkanais atzīmēšanās signāls, KP vietā nav atrodama SI stacija vai KP ir bojāts, jārīkojas atbilstoši uz kartes norādītajām instrukcijām.

6.9. Komandas laiks finišā tiek fiksēts pēc pēdējās dalībnieka atzīmes finiša KP. Pēc atzīmes finiša KP jādodas pie tiesnešiem nodot SI kartes un iznomāto inventāru. SI karti atvienot no rokas drīkst tikai finiša tiesnesis.

6.10. Par katru nokavētu minūti pēc Sacensību kontrollaika komanda saņem 1 soda punktu, kas tiek atskaitīts no komandas savākto punktu skaita. Ja komanda finišē vairāk kā 30 minūtes pēc Sacensību kontrollaika, komandai tiek atņemti visi punkti. Pēc kontrollaika apmeklētie KP netiek ieskaitīti.

6.11. Par katru pārrautu SI kartes aproci komanda saņem 5 soda punktus, kas tiek atskaitīti no komandas savākto punktu skaita.

6.12. Dalībnieku pienākums ir ievērot godīgas spēles („Fair play”) principus gan distances veikšanā, gan ekipējuma un citu neatļautu palīglīdzekļu izmantošanā.

6.13. Ja ar kādu no komandas dalībniekiem notiek negadījums vai citu iemeslu dēļ komanda nespēj turpināt distanci, ir jāsazinās ar tiesnešiem un jāsaskaņo turpmākā darbība.

6.14. Pēc komandas finiša vai izstāšanās dalībniekiem ir jānodod sacensību organizatoriem īrētā SI karte un cits ekipējums, ja tāds ir izmantots. Ekipējuma nodošanas brīdī dalībniekam ir jāpārliecinās par to, ka ekipējuma saņemšanas tiesnesis ir atzīmējis visu nodoto ekipējumu. Par nenodoto iznomāto ekipējumu dalībniekam ir jāmaksā soda nauda atbilstoši šim nolikumam.

6.15. Dalībniekiem sacensībās aizliegts atstāt distancē jebkāda veida atkritumus, šķērsot sējumus, viensētu pagalmus, aizliegtās teritorijas, kā arī pārkāpt privāto teritoriju aizliegumus, motorizētus transporta rīkus, kā arī izmantot jebkādu palīdzību no malas, izņemot gadījumus, kad ir nepieciešama pirmā medicīniskā palīdzība.

6.16. Pēc tiesnešu ieskatiem sodi var tikt piešķirti arī par citiem, nolikumā neminētiem, pārkāpumiem, kuri pēc tiesnešu vērtējuma ir radījuši priekšrocības, traucējumus vai draudus attiecībā pret citiem dalībniekiem. Piemēram, KP pārvietošana vai bojāšana u.tml. Piešķiramie sodi ir soda punkti vai diskvalifikācija.

7. INVENTĀRS UN INVENTĀRA NOMA

7.1. Distances plānošanai un veikšanai noderēs kompass ar grādu iedaļām, rakstāmais (ūdensizturīgs marķieris plānošanai un pierakstiem), lineāls, pulkstenis, sporta dzēriens, enerģētiska pārtika, silts ūdensizturīgs apģērbs.

7.2. Dalībniekiem ir iespēja iznomāt kompasus un Live GPS, tos iepriekš rezervējot reģistrācijas brīdī vai rakstot uz e-pastu rogainings@xrace.lv. Kompasa nomas maksa ir 3 EUR, Live GPS - 5 EUR.

7.3. Dalībniekiem ir pienākums saudzīgi izturēties pret īres inventāru un nodot to organizatoriem nebojātu. Ja īres inventārs distancē tiek bojāts vai pazaudēts, dalībniekam ir jāsedz organizatoriem radušies zaudējumi. Dalībniekam zaudējumi ir jāsedz 3 darba dienu laikā pēc sacensību beigām, pārskaitot naudu uz organizatoru bankas kontu. Zaudējumi jāsedz šādā apmērā: SI karte – 50 EUR, kompass – 25 EUR, GPS - 80 EUR.

8. REZULTĀTI UN APBALVOŠANA

8.1. Komandas rezultātu veido SI kartēs reģistrēto KP iegūto punktu summa, atskaitot soda punktus. Ja kādai no komandām ir vienāds punktu skaits, uzvar tā komanda, kas konkrēto punktu summu savākusi īsākā laikā.

8.2. Apstiprinātie sacensību rezultāti tiek publicēti sacensību mājas lapā www.valmierasrogainings.lv ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc sacensībām.

8.3. Sacensību balvas tiek piešķirtas pirmajām trīs vietām katrā grupā. Sacensību organizatori patur tiesības apsveikt tikai pirmās vietas, ja komandu vai dalībnieku skaits noteiktā grupā nepārsniedz 6 komandas. Komandas tiks vērtētas un apbalvotas tikai savu vecuma grupu ietvaros, tādējādi ne junioru, ne veterānu, ne superveterānu komandas nekonkurē un netiek apbalvotas Open grupas ietvaros.